Disclaimer

Uitvaartverzekering-wijzer.nl hecht veel waarde aan het vermelden van de informatie die getoond wordt op de website.

Mogelijke typefouten blijven voorbehouden. De informatie omtrent uitvaartverzekeringen en uitvaartverzekeraars wordt gepubliceerd onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuiste en/of gewijzigde informatie.

De getoonde informatie op deze website mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Uitvaartverzekering-wijzer.nl

Bij specifieke vragen en opmerkingen omtrent specifieke aanbiedingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende uitvaartverzekeraar.